Projektuj wnętrza

Z działalności do urzędu

Cechy zawodu, Prawo i marketing |


Architekci prowadzący działalność gospodarczą nie mogą wykazać stażu pracy – czas przepracowany we własnej firmie nie jest wliczany do stażu pracy, wynika z przepisów Kodeksu Pracy. 

Na początku listopada 2015 r. na portalu wyborcza.biz ukazał się kontrowersyjny artykuł o architekcie, prowadzącym przez kilkanaście lat działalność gospodarczą, który pewnego dnia postanowił spróbować swoich sił w otwartym konkursie w urzędzie. Na stanowisko Inspektora w Wydziale Architektury i Urbanistyki wymagano m.in. magisterskiego wykształcenia kierunkowego, uprawnienia do projektowania oraz 5-letniego stażu pracy.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z 2008 roku wydanym na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych okres zatrudnienia to okres wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, czyli na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma natomiast jasno zdefiniowanego pojęcia stażu pracy. W praktyce okazało się, że udokumentowane prowadzenie działalności gospodarczej nie spełnia wymagań formalnych stawianych w tym konkursie i nie zostało zaliczone do lat pracy.

W opozycji stanął Rzecznik Praw Obywatelskich, który 22 kwietnia wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji z postulatem, że „to nie podstawa nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie) powinna mieć związek z kwalifikacjami kandydata na pracownika, lecz stanowisko, z którym wiążą się określone obowiązki do wykonania, wykształcenie i nabyte umiejętności zawodowe". Rzecznik szuka zatem możliwości zmian legislacyjnych lub ewentualnie odwołania się do Trybunału Konstytucyjnego.

Ustawa o pracownikach samorządowych dopuszcza tylko jedną możliwość wliczania czasu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy - „ustalenie kompetencji danego kandydata do zatrudnienia na kierowniczym stanowisku urzędniczym”. W przypadku konkursu, w którym chciał wziąć udział architekt – poszukiwano "tylko" Inspektora. W rezultacie do dalszego etapu zakwalifikowała się jego pracownica.

Źródło: wyborcza.biz