Projektuj wnętrza

Umowa z Klientem

Cechy zawodu, Prawo i marketing |


Projektanci wnętrz często rozliczają się ze swoimi Klientami na zasadzie umowy o dzieło. Warto tu zastanowić się nad niestandardowymi kwestiami, które pozwolą nam ustrzec się przed pułapkami. Sama umowa jest zobowiązaniem Projektanta do wykonania projektu  mieszkania, a Klienta do wypłaty wynagrodzenia za usługę. 

Podstawowe elementy

1. Dane dwóch stron.

2. Opis mieszkania, którego dotyczy usługa projektowa.

3. Obowiązki projektanta (np. kwestie nadzoru autorskiego).

4. Obowiązki zleceniodawcy.

5. Etapy prac projektowych z terminami ich realizacji.

6. Wysokość wynagrodzenia za projekt, termin i sposób przekazania.

7. Kary za niewywiązanie się z obowiązków.

Nadzór autorski

Jeśli strony zdecydują się na nadzór autorski projektanta, wtedy należy ustalić ilość wizyt na budowie oraz wysokość i terminy płatności. Warto również dodać ile będzie kosztować każda następna wizyta. 

Zakres obowiązków:

 • kosztorysowanie prac i materiałów.
 • ustalenie harmonogramu prac.
 • organizacja i koordynacja prac.
 • kontrola wykonawców pod kątem realizacji warunków umów.
 • rozliczanie wykonawców.

Płatności

Projektanci mają różne podejście do płatności. Jedni od razu zabezpieczają się pobierając zaliczkę, inni wolą ściągać płatności etapami, jeszcze inni wolą się nie rozdrabniać i życzą sobie większych i rzadszych transz. 

5 etapów

 • Zaliczka – 20%
 • Opracowanie układu funkcjonalnego – 20%
 • Wizualizacje czarno-białe – 20%
 • Wizualizacje kolorowe – 20%
 • Przekazanie projektu – 20%

4 części

 • 2-3 propozycje aranżacji wnętrz – 15%
 • Projekt koncepcyjny – 40%
 • Rysunki techniczne dla wykonawców - 10%
 • Projekt wykonawczy - 35%

...........................................

Autor: Małgorzata Mazurek

Grafik/Projektant