Projektuj wnętrza

StartArchitekci’16

Projektanci wnętrz, Kalendarium |


Sobota 4 III - prezentacje  projektów dyplomowych architektów z Politechniki Lubelskiej na wystawie startARCHITEKCI'16 w ramach eliminacji do konkursów.

Organizator: Oddział Lubelski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

I część prezentacji - projekty dyplomowe inżynierskie

 • "Uniwersalny Pawilon - Kino w plenerze w Lublinie" (na wystawie 0.W.1) - autor: inż. arch. Katarzyna Dudek, promotor: mgr. inż. arch. Bartłomiej Kożuchowski
 • "Adaptacja zabytkowego spichlerza na gminny dom kultury w Garbowie" (na wystawie 3.R.7) - autor: inż. arch. Emilia Jędrejek, promotor: mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz
 • "Rewitalizacja dawnej cegielni we wsi Skopanie" (na wystawie: 3.I.15) - autor: inż. arch. Karol Knap, promotor: dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski 
 • "Plomba przy ul.Czwartek w Lublinie" (na wystawie 2.P.5) - autor: inż. arch. Ewa Piwko, promotor: mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz
 • "Akrobatyczna Szkoła Tańca w Lublinie" (na wystawie 2.E.8) - autor: inż. arch. Dominika Rosiak, promotor: dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL

 II część prezentacji - projekty dyplomowe inżynierskie

 • "Stacja Hajnówka -Rewitalizacja dworca kolejowego" (na wystawie: 3.I.14) - autor: inż. arch. Anna Pawluk, promotor: dr inż. arch. Natalia Przesmycka
 • "Koncepcja zagospodarowania przestrzeni dziedzińca ul. Królewska 17/Żmigród 1 - Rozbudowa Domu Słów" (na wystawie 3.I.1) - autor: inż. arch. Katarzyna Rycek, promotor: mgr inż. arch. Renata Janusz
 • "Świetlica Międzypokoleniowa w Lublinie" (na wystawie 3.I.11) - autor: inż. arch. Maria Semeniuk, promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
 • „Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji Willi Leliwa w Rymanowie-Zdroju” (na wystawie 3.I.16) - autor: inż. arch. Alan Trzeciak, promotor: dr inż. arch. Jacek Knothe

III część prezentacji - projekty dyplomowe magisterskie

 • „Stadion żużlowy w Lublinie”(na wystawie 2.S.8) – autor: mgr. inż. arch. Grzegorz Cieniawa, promotor: mgr inż. arch. Roman Dziedziejko 
 • „Zespół Hipoterapii nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie”(na wystawie 1.Z.4) – autor: mgr. inż. arch. Beata Dmowska. promotor: dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL
 • „Fabryka Mebli w Zamościu. Współczesna kontynuacja rzemieślniczej tradycji miejsca” (na wystawie 3.R.1) - autor: mgr inż. arch. Marta Dubik, promotor: dr inż. arch. Łukasz Flaga
 • „Adaptacja i rewitalizacja fabryki słodu Vetterów w Lublinie” (na wystawie 3.I.2) - autor: mgr. inż. arch. Mateusz Eciak, promotor: dr inż. arch. Jacek Knothe
 • „Projekt budynku o funkcji użyteczności publiczno-społecznej zlokalizowanego w Kraśniku Starym”  (na wystawie 2.P.3) - autor: mgr. inż. arch. Weronika Flisiak, promotor: dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski

IV część prezentacji - projekty dyplomowe magisterskie

 • „Muzeum Narciarstwa w Zakopanem” (na wystawie 3.I.6) - autor: mgr. inż. arch. Weronika Frączysta, promotor: dr inż. arch. Natalia Przesmycka
 • „Krematorium w Lublinie” (na wystawie 2.S.2) - autor: mgr. inż. arch.  Milena Tes, promotor: mgr inż. arch. Roman Dziedziejko
 • „Alternatywna mapa Lasów Janowskich. Nowy scenariusz przyszłości dzisiejszej wsi w kontekście turystyki zrównoważonej na przykładzie obszarów wiejskich Lasów Janowskich” (na wystawie 3.R.4) - autor: mgr. inż. arch. Katarzyna Uzar (w chwili obrony Katarzyna Szczęsna), promotor: mgr inż. arch. Piotr Bujas
 • „Rewitalizacja śródmieścia Hrubieszowa z adaptacją tuneli podziemnych”  (na wystawie 3.I.8)  - autor: mgr. inż. Paweł Wilgos, promotor: dr inż. arch. Jacek Knothe

Prezentacje są jednocześnie jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie startARCHITEKCI'16 prezentującej projekty dyplomowe obronione w 2016 roku na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, której organizatorami są Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Galeria Gala i Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej, patronami: Oddział Lubelski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Fundacja Centrum Architektury, zaś sponsorem KOŁO.

Autorzy będą prezentować swoje projekty przed jury konkursów zorganizowanych wspólnie przez Oddział Lubelski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a także przed wszystkimi zainteresowanymi, którzy zechcą przyjść na prezentację.

Prezentacja projektów przez ich autorów jest częścią prac jury wybierającego projekty w ramach:

 • eliminacji do udziału w polsko-niemieckim konkursie o Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP
 • konkursu projektów dyplomowych inżynierskich obronionych na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej o Nagrodę im. Tadeusza Witkowskiego
 • konkursu projektów dyplomowych magisterskich obronionych na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

...........................................

Autor: Małgorzata Mazurek

Grafik/Projektant