Projektuj wnętrza

Etapy współpracy z Klientem

Cechy zawodu, Projekt |


Poniżej przedstawione zostały ogólne etapy współpracy projektanta wnętrz z Klientem. Każda firma ma swój wypracowany sposób prowadzenia prac projektowych i wycen, dlatego poniższy schemat jest tylko orientacyjny, sygnalizujący, co może wchodzić w skład rozmów i prac z potencjalnymi Klientami.

Etap 1. Rozmowa z Klientem

 • ustalenie prac projektowych na podstawie wstępnego rzutu projektu,
 • ustalenie preferencji klienta odnośnie stylu, kolorów itp.,
 • przedstawienie oferty,
 • wstępna wycena i termin wykonania,
 • podpisanie umowy,
 • wpłata zaliczki/całości za rozpoczęcie prac projektowych.

Etap 2. Inwentaryzacja i wycena

 • dokładny pomiar pomieszczenia,
 • szczegółowe rozmowy z Klientem odnośnie planu zagospodarowania pomieszczenia,
 • ewentualne ustalenie przyłączy wodnych, gazowych czy elektrycznych.
Fot. Inwentaryzacja kuchni.

Etap 3. Projekty

 • przygotowanie 2-3 wersji projektów z uwzględnieniem – zwymiarowanego rzutu z góry, rozmieszczenia urządzeń, punktów elektrycznych, oświetlenia, ścianek działowych,
 • przygotowanie wizualizacji komputerowej,
 • szczegółowe rozmowy z Klientem odnośnie doboru materiałów wykończeniowych.

Etap 4. Realizacja

 • kontrola przebiegu prac wykonawczych u Klienta, nadzory autorskie.